1. Djuro Jovanovic. Ishrana, fizička aktivnost i zdravlje, UDCG,Titograd, 1983.
 2. Milacic Nikola. HERPETIČNI STOMATITIS, Univerzitet Veljko Vlahovic, Titograd, 1985.
 3. Obrad Juskovic: LEKSIKON SECERNE BOLESTI, 04.07.2010.
 4. Sasa Zivic, Jovan Vlaski: RAST, Prosveta-Nis 2000.
 5. Dr Milica Kaludjerovic Neuhranjeno novorođenče, Univerzitetska rijecn, Niksic, 1988.
 6. Djuro Jovanovic.Voće i povrće, hrana i lijek, UZZDCG,Titograd, 1985.
 7. Obrad Juskovic. MEDICINSKI LEKSIKON, Obodsko slovo,Stampar Makarije, Beograd,2020.
 8. Vuksan Mrdak.ZAPISI JEDNOG PATRIOTE, Pokret,podgorica1998.
 9. Gajo Golubović. Reči koje život znače Komunikacija lekar-pacijent,Beograd, 2011.
 10. Prof. Dr sci .Novica Vujosevic Od stalne bakterioloske stanice Cetinje i higijenskog zavda Cetinje do Instituta za javno zdravlje Podgoroca 1922-2012., Podgorica 2014.
 1. Prim.dr Nikola Ivovic.Endemska gusavost u Bjelopoljskoj komuni,Doktorska disertacija,Beograd,1982. Pobjeda ,1982.
 2. Đuro Jovanović. Ishrana,fizička aktivnost i zdravqe, Pobjeda, Titograd,1983
 3. Miroslav Femić.Rast,razvoj wega i ishrana djeteta,Pegaz, Bijelo Poqe,2007.
 4. Zoran Lakić. TOKOVI ISTORIJE U CRNOJ GORI
 5. Zoran lakić.CRNA GORA U KNJIGAMA ISTORIOGRAFSKIM