Проф. др сци Божидар М. Бојовић, рођен је 1938. године у Потпећу, гдје му се породица доселила између два свјетска рата из Зминице (Шаранци). Вишу реалну гимназију је завршио у Пљевљима, Медицински факултет у Београду, Социјалну педијатрију и специјализацију из педијатрије завршио је у Београду, специјализацију из дијабетологије и ендокринологије у Загребу на ‘Заводу за дијабетес ендокринологију и болести метаболизма Вук Врховац ‘. Докторску дисертацију под насловом “Епидемиологија гојазности код дјеце школског узраста у СР Црној Гори са посебним испитивањем њеног утицаја на метаболизам угљених хидрата“ одбранио је 1980.године у Новом Саду. Као љекар радио је у Рожају, Котору и Подгорици.

Формирао је прво одјељење дјечје ендокринологије на Дјечјој болници (клиници) у Подгорици. Први је професор педијатрије и оснивач Катедре за педијатрију на Медицинском факултету у Подгорици, визитинг професор на Медицинском факултету у Крагујевцу. У оквиру стручног усавршавања боравио је на више познатих центара у Европи и Америци. Одржао је више предавања по позиву на  медицинским факултетима у Београду, Загребу, Скопљу, Новом Саду, Србињу, Нишу,  Биран је звања примаријуса, научног савјетника и експерта за медицинску науку.Ментор је и члан комисија за одбрану магистеријума и доктората наука на медицинским факултетима у Београду,Загребу, Скопљу, Ноом Саду и Фармацеутском факултету у Београду. Руководилац, главни истраживач и сарадник у више научно-истраживачких пројеката, од којих три међународна. Објавио је преко 250 стручних и научних радова у домаћим и страним часописима, зборницима радова и конгресима. Аутор је 15 монографија и једог универзитетског уџбеника и коаутор у 12 монографија и два универзитетска уџбеника. Рецезент у више стручних и научних публикација.

Био је предсједник Удружења ендокринолога Југославије у два мандата и предсјендик Удружења педијатара Црне Горе. Члан је Одбора ѕа медицинску науку и Одбора за демографска истраживања Црногорске академије наука и умјетности, Удружења клиничких ендокринолога Америке, Балканске и Медитеранске медицинске уније. Члан је уређивачких савјета и  издавачких одбоора више домаћих и страних часописа из области педијатрије, ендокринологије, дијабетологије и болести метаблизма. Добитник је Златне повеље Универзитета Црне Горе, Златне плакете Српског лекарског друштва, Златне повеље Друштава за борбу против шећерне болести Југославије, Златне повеље за борбу проти шећерне болести Црне Горе, Златне повеље медицинског часописа Медикал. Активно се бавио шахом. Титулу мјсторског кандидата у шаху освоио је 1961. године и касније потврђивао на више турнира. Ожењен, отац троје дјеце и деда шесторо унучади. Говори енглески, служи се руском и француским језиком. Живи у Подгорици.