1. Epidemiologija gojaznosti kod djece u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na neke faktore rizika, Medicinski institut Podgorica, 1978.
  2. Rast i razvoj djece u Crnoj Gori, i ishranjenost djece školskog uzrasta u Crnoj Gori, od ) do 18 godina, Medicinski institut Podgorica, 1981.
  3. Prospektivna studija niskog rasta, Medicinski institut Podgorica, 1984.
  4. Prospektivna studija neonatalnih hipoglikemija u Crnoj Gori, Medicinski institut Podgorica, 1992.
  5. Proučavanje uticaja nekih eko faktora na zdravstveno stanje djece i odraslih u Crnoj Gori, Medicinski institut Podgorica, 1997.
  1. Necic S., Božidar B., Zdravkovic D., Samardzic M., Zivic S. Radosevic P. Primena insulinskog pera ispunjenog pripremljenim mesavinama insulina (NovoLet R, Mixtard) u dece i adolescenata obolelih od Diabetes Mellitusa (NovoNordisk –Kopenhagen, 1998)
  2. Brkljačić Lj., Dumić M., Božidar B., Banicević M., Kočeva M., Povezanost HLA i kongenitalne adrenalne hiperplazije u jugoslovenskoj populaciji, Centar za tipizaciju tkiva KBC Zagreb, 1988.
  3. Vukotić D.Vremenska nepodudarnost bioloskog i hronoloskog starenja u Crnoj Gori , (Božidar B. Diabetes i starenje), CANU, 2007.
  4. Vlahović P. Populacioni problemi u Crnoj Gori (Božidar B. Uzroci i posledice pada nataliteta u Crnoj Gori), CANU 2006.
  5. CANU, CRNA GORA U XXI STOLECU U ERI KOMPETITIVNOSTI, Vlahović P. Populacioni aspekti (Božidar B. Struktura stanovništva, mortalitet i natalitet, Zdravlje i življenje), 2009.