1. Božidar M. Bojović Kako postići kvalitetan pomak medicinske naučne misli u Crnoj Gori,CANU. Mogućnosti i perspektive razvoja nauke u Crnoj Gori, 24, 1993. 213-219
 2. Božidar M. Bojović Aktuelni trendovi u lečenju od insulin-zavisnog dijbetesa, O dijabetesu, ICN Galenika5.1995, 30-33
 3. Božidar M. Bojović Rano otkrivanje hiperlipoproteinemija kod djece, Bilten 5, 1995,19-25
 4. Božidar M. Bojović AKTUELNE SMERNICE NAUĆNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA U DEČJOJ ENDOKRINOLOGIJI, Jugoslovenski pedijatrijski dan, Niž, 1995;121-125
 5. Božidar M. Bojović Gojaznost u dječjem uzrastu,Bilten, 7,1996č 27-34.
 6. Božidar M. Bojović Dileme kroz pitanje kuda ide pedijatrijska medicina u Crnoj Gori. Jugoslovenski pedijatrijski dani Niš 1997
 7. Božidar M. Bojović PREVENCIJA-TEMELJ DOBROG ZDRAVLJA DJECE. IV Pedijatrijski dani Crne Gore;Podgorica, 2000, 81-88
 8. Božidar M. Bojović FUNKCIONALNA ENDOKRINOLOŠKA DIJAGNOSTIKA KOD DJECE I ADOLESCENATA, Jugoslovenska pedijatrijska škola I deo, UPJ, N.Sad 2002;186-197
 9. Božidar M. Bojović OSOBENOSTI RASTA I RAZVOJA ADOLESCENATA, Jugoslovensk pedijatrijska školaI deo, UPJ, N.Sad; 2002,12-17
 10. Božidar M. Bojović DEFINICIJA I NAJVAŽNIJI FAKTORI GOJAZNOSTI DJECE I ADOLESCENATA, Akademija Medicinskih nauka Srpskog Lekarskog .Društva, simpozijum”Pedijatrijska endokrinologija u novom milenijumu”, Beograd,2002;1-7
 11. Božidar M. Bojović EPIDEMIOLOGIJA INSULIN ZAVISNOG DIJABETES MELITUSA KOD DJECE UZRSTA 0-18 GODINA U CRNOJ GORI U PERIODU 1976-2002. Akademija medicinskih nauka SLD, naucni skup “Dijabetes u decjem uzrastu”;Beograd, 2003,10-19.
 12. Božidar M. Bojović ŠEĆERNA BOLEST GLOBALNI ZDRAVSTVENI PROBLEM ČOVJEČANSTVA. Medical, Sajam mdicine, Dijabetes, Podgorica 2014
 13. Božidar M. Bojović MODY (Maturity onset diabetes of the young), Adultni oblik dijabetes melitusa kod mladih, Medical, Sajam medicine,Podgorica,2015
 14. Božidar M. Bojović Aktuelni stavovi u liječenju šečerne bolesti-nade za budućnost, Sajam medicine, Medikal, 2016.
 15. Božidar M. Bojović KAKO SMO LIJEČILI DJECU SA TIPOM 1 DIJABETESA. Prvi srpski kongres o šecernoj bolesti kod dece; Arandjelovac, 2017.
 16. Božidar M. Bojović PRIRODNE PROMJENE STANOVNIŠTVA CRNE GORE OD 1497 DO 2011. GODINE, Akademska tribina SNS,Podgorica 2019.
 17. Božidar M. Bojović Dr Milan Jovanovic – Batut začetnik naučne medicine u Crnoj Gori, Naučni skup SNS,29.11-1.12.2019
 18. Božidar M. Bojović Doc.dr sci Bozo Vukovic naucnik sa urodjenim darom.Naucni skup, Kolasin,oseptembar 2020.