1. Božidar M. Bojović ŠEĆERNA BOLEST DJEČJEG UZRASTA, Titograd 1980.
 2. Božidar M. Bojović RAST RAZVOJ I ISHRANJENOST DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA U CRNOJ GORI, Titograd 1981.
 3. Božidar M. Bojović, Kavarić Jovan POREMEĆAJ METABOLIZMA UGLJENIH HIDRATA KOD DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA U CRNOJ GORI UZ POSEBAN OSVRT NA NEKE FAKTORE RIZIKA, Titograd 1981.
 4. Božidar M. Bojović, Vuković Dušan NIZAK RAST ŠKOLSKE DJECE, Univerzitetska riječ 1987.
 5. Božidar M. Bojović RAST I RAZVOJ, Univerzitetska riječ 1990.
 6. Božidar M. Bojović i saradnici DIABETES MELLITUS U DJECE, Unirex 1992.
 7. Božidar M. Bojović ŽIVJETI SA ŠEĆERNOM BOLESTI, Unirex 1999.
 8. Božidar M. Bojović SVE O ŠEĆERNOJ BOLESTI, Unirex 2004.
 9. Božidar M. Bojović DEMOGRAFSKA KRETANJA I POPULACIONI PROBLEMI CRNOJ GORI. DEMOGRAFSKA KRETANJA STANOVNISTVA U DURMITORSKOM KRAJU, CANU 74,29;2006.
 10. Božidar M. Bojović SVE O ŠEĆERNOJ BOLESTI Drugo dopunjeno izdanje, Unireks 2012
 11. Božidar M. Bojović GODINE SABORNOSTI I RASKOLA, Dayli press 2012.
 12. Božidar M. Bojović Pridrone promjene stanovnistva Crne Gore od 1497. do 2011. godine, Crnogorska akademija nauka 108, 30:1-120,2014.
 13. Božidar M. Bojović Klinička pedijatrijska endokrinologija, Medicinski fakultet Podgorica, Obodsko slovo ,,Stampar Makarije, 650, 2015.
 14. Božidar M. Bojović Sve o sećernoj bolesti (III dopunjeno izdanje), Stampar Makarije Beograd, Obodsko slovo 2018.
 15. Božidar M. Bojović, Bojović S. Dragutin BOJOVIĆI, Unireks 2018.
 1. Djuro Jovanovic i sar. MI I ŠEĆERNA BOLEST, UDCG,Titograd 1980.
 2. Lepšanović Lazar i sar. METABOLIZAM LIPOPROTEINA I NJEGOVI POREMEĆAJI, Hemofarm DD 1992.
 3. Micić Jovan i sar. GOJAZNOST, Čigota–Zlatibor 1993.
 4. Lepšanović Lazar i sar. METABOLIZAM LIPOPROTEINA I NJEGOVI POREMEĆAJI, SLD-DLV Novi Sad 1997.
 5. Zdravković Dragan i sar. PEDIJATRIJSKA ENDOKRINOLOGIJA, Book Marso 1998.
 6. Miljanovic Olivera i sar. REGISTAR ZDRAVLJA I RAZVOJA, Unicef Podgorica 2003.
 7. Bojovic Savo i sar. HUMANA REPRODUKCIJA, IP Naucna knjiga nova, Beograd 2003.
 8. Bojović D, Bojović B. BOJOVIĆI – Šaranci, Unireks 2007.
 9. Vukotić Dragutin i sar. VREMENSKA NEPODUDARNOST BIOLOŠKOG I HRONOLOŠKOG STARENJA U CRNOJ GORI, CANU 31,2009.
 10. Djurović Momir i sar. CRNA GORA U 21. STOLJEĆU-U ERI KOMPETITIVNOSTI, CANU 73/1, 2010.
 11. Djurović Momir i sar. CRNA GORA U 21. STOLJEĆU POPULACIONI ASPEKTI, CANU 73/6,2010.
 1. PEDIJATRIJA Izdavač Katedra za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Urednik Prof. dr Slobodan Radmanović
 2. Božidar M. Bojović Klinicka pedijatrijska endokrinologija, Medicinski fakultet Podgorica, Obodsko slovo, Stampar Makarije, 650, 20
 3. Zdravković Dragan i sar. PEDIJATRIJSKA ENDOKRINOLOGIJA, Book Marso 1998